Rak uważany jest za jedną z cięższych chorób, która może dotykać zarówno dzieci, osoby dojrzałe, jak i starsze. Ponadto rak może pojawić się praktycznie na każdej części ciała oraz na narządach wewnętrznych.

Rak to termin, który określa nowotwór złośliwy. Często przyjmuje formę guza i ma zdolności do ciągłego rozrostu oraz rozprzestrzeniania się komórek rakowych w organizmie za pomocą układu krwionośnego lub limfatycznego. Charakterystyczną cechą komórek rakowych jest to, że wzrastają w niepohamowany sposób, zupełnie poza kontrolą organizmu.

Rak powstaje na skutek przekształcenia się zdrowych, obecnych w organizmie komórek w komórki nieprawidłowe, czyli nowotworowe. Powstała komórka rakowa dąży do jak najszybszego pomnożenia. W ten sposób następuje pojawienie się i rozrost guza.

Przyczyny powstawania raka są różnorodne. Do najczęstszych zalicza się predyspozycje genetyczne. Niektóre rodzaje raka często powtarzają się w rodzinie. Dlatego jeśli odnotowano przypadki danego raka w rodzinie, to istnieje większe prawdopodobieństwo zachorowania w późniejszych pokoleniach.

Ponadto istnieją czynniki zwiększające ryzyko pojawienia się komórek rakowych, takie jak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV, rakotwórcze środki chemiczne, dym tytoniowy, nadmiar alkoholu oraz niezdrowa dieta bogata w żywność rakotwórczą.

Leczenie raka w większości przypadków polega na usunięciu guza. W naszej klinice oferujemy szereg zabiegów pozwalających na skuteczne i precyzyjne usunięcia guza nowotworu złośliwego. Warto również mieć na uwadze, że kluczowe jest nie tylko usunięcia guza, ale również uzupełnienie leczenia o radioterapię lub chemioterapię.

Polecane zabiegi