Zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego cieszą się bardzo dużą popularnością i umożliwiają uzyskanie zadowalających efektów. Zdarzają się jednak przypadki, w których  kwas hialuronowy został wstrzyknięty przez niewykwalifikowaną osobę i wyrządził nieco szkód. Wykonywanie implantów przy użyciu kwasu hialuronowego powinno odbywać się przez specjalistów, którzy znają zasady leczenia niepożądanych reakcji po wstrzyknięciu kwasu. W sytuacji powikłań po zastosowanym kwasie hialuronowym bardzo pomocne okazuje się użycie hialuronidazy estetycznej, która rozpuszcza nadmierne ilości wpuszczonego wypełniacza. Do najważniejszych zastosowań tej substancji należy leczenie występowania ziarniniaków, powikłań naczyniowych oraz zakażeń bakteryjnych typu biofilm.

Hialuronidaza co to jest?

Hialuronidaza pochodzi z grupy enzymów i posiada zdolność do depolimeryzacji – rozkładu cząsteczek np. kwasu hialuronowego. Dzieje się tak dzięki przerwaniu wiązań chemicznych, co bezpośrednio skutkuje rozpadem cząsteczek hialuronianu oraz przyspieszeniu jego biodegradacji. Ma również działanie ułatwiające rozprzestrzenienie się oraz zwiększenie wchłaniania obcych substancji w organizmie człowieka. Hialuronidaza jest wytwarzana za pomocą niektórych komórek ludzkiego ciała, również tych bakteryjnych. Znajduje się także w jadzie owadów (os, szerszeni, pszczół) oraz białku bydlęcym. Hialuronidaza stanowi jeden z głównych alergenów jadu pszczelego. Znajduje ona ogromne zastosowanie w medycynie estetycznej.

Zabieg hialuronidazy w OT.CO Clinic

Przebieg zabiegu hialuronidazy

Przed przystąpieniem do zabiegu konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu lekarskiego, który zapewnia właściwy przebieg zabiegu.

Na zabieg przychodzimy bez makijażu (lub zmywamy go bezpośrednio przed), a lekarz zaczyna dezynfekować obszar, w którego obrębie ma być podany enzym. W przypadku wystąpienia bezwzględnych wskazań do podania hialuronidazy (np. zagrażająca zdrowiu martwica skóry), wówczas enzym podaje się bez wykonywania próby uczuleniowej. W innych przypadkach, gdy mamy czas, lekarz wykonuje próbę uczuleniową. W okolicę przedramienia aplikowana jest niewielka ilość hialuronidazy. Następnie miejsce to poddawane jest obserwacji, czy nie występuje żadna niepożądana reakcja alergiczna. Jeżeli nie dzieje się nic złego, po upływie 15 – 30 minut można przystąpić do rozpuszczania kwasu hialuronowego.

Hialuronidazę aplikuje się za pomocą bardzo cienkiej igły. Aplikacja przebiega w miejscu, w którym wstrzyknięty był uprzednio wypełniacz – np. wargi, okolice nosa oraz policzki. Niewielka ilość tej substancji jest podawana bezpośrednio do grudki powstałej po podaniu kwasu hialuronowego. Czasem po aplikacji enzymu mogą wystąpić niewielkie obrzęki lub siniaki, które bardzo szybko znikają. Niektórzy pacjenci reagują na zastosowanie hialuronidazy miejscową reakcją zapalną skóry, świądem, pokrzywką lub zapaleniem mikronaczyń. Pierwsze efekty uwidaczniają się po upływie 72 godzin – tyle trwa czas działania hialuronidazy.

Wskazania

Główne wskazania do przeprowadzenia hialuronidazy w medycynie estetycznej dotyczą przede wszystkim powikłań po podaniu kwasu hialuronowego lub rozpuszczenia niewłaściwie dobranego wypełniacza. Jest on również zalecany w przypadku:

 • Zagrażającej martwicy skóry i tkanki podskórnej spowodowanej podaniem kwasu hialuronowego,
 • Zaburzeń widzenia,
 • Gwałtownej reakcji alergicznej,
 • Wystąpieniu ziarniniaków,
 • Asymetrii,
 • Powstawania biofilmu,
 • Wystąpienia nietolerancji organizmu na podany wcześniej kwas hialuronowy,
 • Niepożądanego przemieszczenia się wypełniacza,
 • Podania nadmiernej ilości wypełniacza z kwasem hialuronowym,
 • Utrzymującego się obrzęku w wyniku zatrzymania wody w miejscu aplikacji wypełniacza,
 • Pojawienia się grudek oraz nierówności spowodowanych zbyt płytkim, wcześniejszym  podaniem kwasu hialuronowego.

Przeciwwskazania

Aplikacja enzymu hialuronidazy nie jest zawsze możliwa. Przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu są m.in.:

 • Uczulenie na jad owadów (pszczoły, osy, szerszenia) lub na białko bydlęce oraz owcze,
 • Uszkodzenia lub owrzodzenia powierzchni skóry w miejscach poddawanych zabiegowi,
 • Infekcje grzybicze, wirusowe i bakteryjne.

Efekty

Przez 6 pierwszych godzin po zabiegu nie należy dotykać obszarów, których dotyczył zabieg. W przeciągu 72 godzin od jego przeprowadzenia nie zaleca się natomiast  masowania, tarcia oraz pocierania obszarów poddanych zabiegowi. Hialuronidaza działa praktycznie natychmiastowo. Pełny efekt zabiegu uwidacznia się po 72 godzinach. Enzym hialuronidazy rozpuszcza zarówno kwas hialuronowy w postaci wypełniacza, jak i własny – naturalny kwas hialuronowy obecny w skórze. Proces ten trwa do 3 tygodni, po czym następuje stopniowa odbudowa ubytku. Widoczna poprawa kondycji skóry występuje zazwyczaj od 24 godzin do 7 dni po aplikacji enzymu. Organizm powinien wydalić i metabolizować hialuronidazę w ciągu tygodnia od zabiegu.

Do osiągnięcia zadowalającego efektu powinien wystarczyć jeden przeprowadzony zabieg. W niektórych przypadkach można go powtórzyć. Po upływie 72 godzin od zabiegu lekarz medycyny estetycznej ocenia uzyskane efekty. Po tym czasie może podjąć decyzję o ponownym  zastosowaniu enzymu. Zabieg ten przeprowadza się nawet po upływie kilku miesięcy od podania wypełniacza w postaci kwasu hialuronowego. W takim przypadku należy jednak liczyć się z dużo mniejszą skutecznością zabiegu.

Bezpieczeństwo zabiegu

Sam zabieg podania enzymu nie stanowi zagrożenia dla pacjenta pod warunkiem, że jest on wykonywany przez specjalistę z zakresu medycyny estetycznej. Jak każda ingerencja w organizm, również podanie tego enzymu jest obarczone pewnym ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Najbardziej niebezpieczną konsekwencję zastosowania enzymu stanowi reakcja alergiczna. Może ona przybrać formę zagrażającą życiu. Właśnie z tego powodu tak ważne jest, aby zabieg ten był przeprowadzony przez doświadczonego lekarza.

Po podaniu kwasu hialuronowego może dojść do zatoru naczynia krwionośnego. W takim przypadku należy natychmiast zastosować hialuronidazę w pełnym zabezpieczeniu przeciwwstrząsowym.

#Opadające kąciki ust
katarzyna osipowicz
Dr n. med. Katarzyna Osipowicz

Należy do grona lekarzy, którzy swój zawód traktują jako powołanie. Wykonywanie zawodu lekarza jest jej pasją, dlatego nie pozwala sobie na stanie w miejscu i nieustannie poszerza swoją wiedzę, doskonali umiejętności oraz implementuje najnowsze rozwiązania.Jest...