Niewydolność krążenia to poważne schorzenie, które najczęściej jest wynikiem nieprawidłowej pracy serca. Takie zaburzenie może przyczynić się do niedokrwienia niektórych narządów oraz powstania ich niewydolności, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

Niewydolność krążenia jest stanem, w wyniku którego narządy nie otrzymują wystarczającej ilości krwi zaopatrzonej w tlen. Niewydolność ta jest najczęściej skutkiem nieprawidłowej pracy serca, a więc lewej i prawej komory. Zadaniem lewej jest pompowanie krwi bogatej w tlen przez aortę, coraz mniejsze naczynia aż do narządów organizmu. Odtleniona krew wraca następnie żyłą główną do prawej komory, która pompuje ją do pnia płucnego i naczyń płuc, aby mogła nasycić się tlenem. Tak utleniona krew kierowana jest w stronę lewej komory.

Jeżeli lewa komora serca nie pracuje prawidłowo, wyrzut krwi do aorty ulega zmniejszeniu, co może prowadzić do niedokrwienia narządów. Niewydolność prawej komory sprawia natomiast, że nie może ona odebrać odtlenionej krwi – dochodzi więc do jej zalegania i wzrostu ciśnienia w krążeniu płucnym.

W przypadku wystąpienia problemów z krążeniem warto skorzystać ze specjalnych masaży. Takie zabiegi umożliwiają wznowienie przepływu limfy w organizmie, co ułatwia wymianę płynów i minimalizuje obrzęki wywołane przez niewydolność. Dodatkowym efektem jest redukcja stresu oraz poprawa jakości snu, a w rezultacie minimalizacja odczuwania bólu. Jednym z najbardziej skutecznych zabiegów jest drenaż limfatyczny, który oferujemy w naszej klinice.

Proponowane metody leczenia, zabiegi, konsultacje