Katarzyna Woźniak
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak
Konrad Szymański
Lek. Konrad Szymański
Mariusz Sikora
Dr n. med. Mariusz Sikora
Piotr Jędrzejak
Lek. Piotr Jędrzejak