Terapia grupowa

Częścią grupy jesteśmy praktycznie na co dzień. Człowiek, jako istota społeczna funkcjonuje w większych lub mniejszych wspólnotach. Przyjmuje się określone role, nawiązuje relacje w typowy sposób, szuka się oparcia i punktu odniesienia w ważnych dla danej osoby grupach. Niestety wiele sytuacji życiowych, na które nie ma się wpływu, powoduje, że funkcjonowanie w tych grupach może być nieco zaburzone. Dodatkowo dochodzi wiele problemów emocjonalnych i psychicznych indywidualnej jednostki. Na szczęście psychologia i psychiatria oferują terapię grupową, która pomoże w przywróceniu równowagi wewnętrznej, ot co!
terapia grupowa

Terapia grupowa a możliwość podzielenia się swoimi problemami

Początki psychoterapii sięgają lat 40 XX wieku. Od tego czasu terapia grupowa, jej formy, założenia teoretyczne i metody pracy znacznie się zmieniły lub uległy modyfikacjom. Obecnie terapie grupowe przebiegają w różnych nurtach, m.in. nurcie poznawczo – behawioralnym, psychodynamicznym czy systemowym. Ich skuteczność potwierdzona jest przez różne badania naukowe. Warto także podkreślić, że terapia grupowa jest jedną z najbardziej efektywnych form leczenia Pacjentów z diagnozą zaburzeń psychicznych.

Wyróżnia się także różne rodzaje grup terapeutycznych. Zmienne są np. czas trwania, otwartość na dołączanie nowych osób, nurt psychoterapeutyczny, w jakim pracują prowadzący oraz cele stawiane w trakcie spotkań.

Grupy terapeutyczne dzieli się więc przede wszystkim na:

 • Otwarte – taki model pracy zakłada, że nowi uczestnicy mogą dołączyć do grupy przez cały czas lub do pewnego momentu pracy Pacjentów,
 • Zamknięte – wszyscy uczestnicy zaczynają i kończą terapię w tym samym czasie.

Grupy terapeutyczne dzieli się także ze względu na cele spotkań. Są to m.in.:

 • Grupy terapeutyczne – zadaniem grupy jest zmniejszenie objawów i zmiana struktur osobowości Pacjenta, jakie negatywnie wpływały na jego funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i nie pozwalały realizować się w życiu.
 • Grupy wsparcia – ich głównym zadaniem jest udzielanie wzajemnego wsparcia przez uczestniczenie w terapii osób z podobnymi problemami, doświadczeniami. Udział w takiej grupie jest związany z dzieleniem się własnymi przeżyciami, słuchaniem treści wnoszonych przez pozostałych uczestników, dzieleniem się pożytecznymi informacjami, udzielaniem sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

W Warszawie terapia grupowa często jest alternatywą dla terapii indywidualnej. Polega na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy Pacjentów, której przewodzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Rola specjalisty jest zależna od potrzeb grupy i metody terapeutycznej. Terapeuta ustala m.in. skład grupy, ilość jej członków i główne cele. Jego działania utrzymują organizację grupy i wpływają na przebieg procesów. W zależności od uczestników terapii i ich potrzeb specjalista może prowadzić także spotkania w sposób bardziej lub mniej autokratywny. Wprowadza w działania grupy więcej lub mniej zadań i poleceń. Terapeuta stoi także na straży norm i zasad przyjętych przez grupę. Ich przestrzeganie pozwala uzyskać odpowiednie efekty pracy.

Terapia grupowa w Warszawie, czy warto?

1
Chcesz podzielić się ze swoimi problemami z innymi osobami?
2
Poszukujesz osób w podobnej sytuacji emocjonalnej do Twojej?
3
Zależy Ci na rozwiązaniu kłopotu emocjonalnego lub psychologicznego?
wskazania

Wskazania

W Warszawie terapia grupowa polecana jest szczególnie osobom, których kłopoty mają charakter społeczny. Są to np. tacy Pacjenci, którzy cierpią na fobię społeczną albo mają trudności w komunikacji międzyludzkiej oraz porozumiewaniu się z innymi. Wskazania obejmują również takie czynniki, jak zaburzenia nerwicowe, nastroju, psychosomatyczne i osobowości.

W przypadku osób, które cierpią na depresję, terapia grupowa może być bardzo efektywna lub nie przynieść oczekiwanych efektów. Decyzja o przyjęciu Pacjenta na terapię podejmowana jest przez lekarza. Rezultaty zależą przede wszystkim od samopoczucia Pacjenta. Zazwyczaj jednak w większości przypadków obcowanie z osobami o podobnych problemach i dolegliwościach sprawdza się i wpływa pozytywnie na stan zdrowia. Ponadto, jeśli chcesz:

 • Wyleczyć stany lękowe,
 • Zredukować problemy w komunikacji z innymi osobami,
 • Poprawić relacje z rodziną i znajomymi,

A także poszukujesz wsparcia i skutecznego rozwiązania tych problemów, to terapia grupowa  jest rozwiązaniem dla Ciebie!

Przebieg terapii grupowej

Terapia grupowa polega na regularnych spotkaniach w określonej grupie osób, której przewodzi terapeuta. Specjalista skupia się na procesach wewnętrznych zachodzących w każdym Pacjencie i traktuje grupę jako sumę poszczególnych Pacjentów. Sekret terapii grupowej tkwi w interakcjach, które zachodzą między osobami biorącymi w niej udział – a nie tylko na relacjach z terapeutą. Między uczestnikami psychoterapii tworzą się normy grupowe, m.in. otwarta komunikacja, akceptacja odmiennych poglądów itd.

Wyróżnia się 4 podstawowe fazy terapii grupowej:

 • I faza, w której Pacjenci wykazują tendencję do poruszania tematów związanych ze swoimi objawami chorobowymi, dolegliwościami. Nie mają jeszcze zaufania do innych uczestników terapii i psychoterapeuty.
 • II faza – dochodzi do kształtowania się ról podejmowanych przez uczestników terapii, powstają konflikty między Pacjentami i zachodzi konieczność konsternacji norm grupowych. Pomimo napięć i kłótni w grupie tworzą się jednak spójności i wzajemna akceptacja oraz chęć niesienia sobie pomocy.
 • III faza – maleje ilość napięć i konfliktów. Pacjenci w szczery sposób przedstawiają swoje problemy i zastanawiają się wspólnie nad ich istotą.
 • IV faza – prowadząca do osiągnięcia wglądu w siebie i zmiany postaw Pacjentów.

Grupy mogą przebiegać w jednym z trzech najpopularniejszych nurtów:

 • Nurcie psychodynamicznym,
 • Nurcie poznawczo – behawioralnym,
 • Nurcie systemowym.

Efekty

Ważny element terapii grupowej stanowi tzw. proces grupowy, czyli szereg zmian zachodzących w interakcji między uczestnikami grupy. Mogą przebiegać świadomie lub nieświadomie, a komentowanie przez terapeutów zmian i ewolucji w podejściu do przeżywania i reagowania na spotkaniach pozwala poszerzać świadomość Pacjentów, rozumienie ich trudności indywidualnych i grupowych jako całości.

Każdy z uczestników terapii grupowej otrzymuje wsparcie od pozostałych członków grupy. Świadomość, że chory nie jest jedyny na świecie ze swoimi problemami i dolegliwościami, wpływa terapeutycznie i może wzbudzić chęć pomagania innym.

Pacjenci, którzy wcześniej odczuwali trudności w komunikacji z innymi czy zmagali się z problemami z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w trakcie terapii mają okazję, aby poprawić swoje zachowanie i samodoskonalić się. Wśród czynników, które leżą u podstaw zdolności leczenia terapii grupowej, zalicza się m.in.:

 • Nadzieję na wyzdrowienie, która wynika z obserwowania innych, którym udało się przezwyciężyć objawy chorobowe,
 • Informacje zwrotne dotyczące własnego zachowania, jakich udzielają pozostali członkowie grupy,
 • Poczucie wsparcia od grupy terapeutycznej,
 • Możliwość odreagowania frustracji w grupie w zaufaniu i zrozumieniu.

Jeśli zależy Ci na wsparciu w rozwiązywaniu swoich kłopotów i poznaniu innych osób, które mierzą się z podobnymi kłopotami,to terapia grupowa sprosta Twoim oczekiwaniom, ot co.

 

Opinie

Oceń ten zabieg
* Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.