1. Usługa Recepta Online polega na możliwości zamawiania recept niezbędnych do kontynuacji leczenia, bez dokonania osobistego badania Pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej Pacjenta.

2. Z usługi Recepta Online korzystać mogą wyłącznie Pacjenci, którzy zapoznali się i zaakceptowali niniejszy Regulamin.

3. Uprawnieni do korzystania z usługi Recepta Online, zwani dalej Pacjentami, są osoby, które spełniają następujące wymagania:

a) są pacjentami Kliniki Osipowicz & Turkowski Sp zoo zarejestrowanej i działającej pod nazwą podmiotu medycznego OT CO Clinic

b) wypełnili formularz zamówienia Recepta online dostępny na stronie internetowej Kliniki Osipowicz &Turkowski Sp z oo https://klinikaotco.pl/sklep/recepta-online/

4. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania Pacjenta, wystawić receptę na lek przyjmowany na stałe przez Pacjenta, celem kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

5. Z usługi Recepta Online mogą skorzystać tylko Pacjenci których termin ostatniej wizyty u lekarza nie przekroczył 6 miesięcy od daty złożenia zapotrzebowania na receptę dla Pacjentów po przeszczepie włosów oraz 3 miesiące dla pozostałych Pacjentów

6. Lekarz ocenia zasadność i możliwość wystawienia recepty, termin ostatniej wizyty u lekarza i czy dany lek był już wypisywany.

7. Jeżeli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe OT CO Clinic skontaktuje się z Pacjentem w celu umówienia wizyty u lekarza.

8. Pacjent zamierzający skorzystać z usługi Recepta Online na stronie internetowej Kliniki Osipowicz & Turkowski https://klinikaotco.pl/sklep/recepta-online/ wypełnia formularz zamówienia.

9. Przyjęcie zgłoszenia do realizacji następuje kolejnego dnia roboczego od daty wysłania zgłoszenia.

10. Termin wystawienia recepty trwa od 1 do 3 dni roboczych z uwagi na konieczność weryfikacji uprawnień Pacjenta oraz dokonanej płatności .

11. Za wystawienie Recepty, Pacjent uiszcza opłatę w wysokości 50zł. W oparciu o rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia (z dnia 17 maja 2007) recepta możne zawierać do pięciu leków gotowych, lub jeden lek psychoaktywny. W przypadku leków recepturowych, jedna recepta może zawierać tylko jeden lek przepisany na trzydzieści dni stosowania.

12. Po pozytywnej weryfikacji do Pacjenta zostanie wysłany SMS z kodem umożliwiającym realizację recepty

13. W przypadku negatywnej weryfikacji, uiszczona przez Pacjenta opłata w wysokości 50zł zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie do 7 dni roboczych, pomniejszoną o koszty operacyjne transakcji.