Retrogenia jest rodzajem wady zgryzu, którego charakterystyczną cechą jest wysunięcie do przodu górnej szczęki oraz cofnięcie dolnej, a także powiększenie kąta żuchwy. Sprawia to, że wada widoczna jest nie tylko po otwarciu ust przez Pacjenta. Odbija się na wyglądzie całej twarzy, która staje się wydłużona w dolnej części szczęki. Zdarza się, że z powodu retrogenii pojawia się także zgryz otwarty. U osób, które na nią cierpią, wada może powodować trudności z wymową niektórych głosek, problemy z odgryzaniem i przeżuwaniem jedzenia, dyskomfort w czasie mówienia czy trudności w relacjach społecznych.

Oprócz wspomnianych już objawów retrogenii często można rozpoznać ją także po skróconej gałęzi lub trzonie żuchwy, przegięciu go w dół oraz braku guzkowatości bródkowej. W podziałach funkcjonujących w naukach medycznych klasyfikuje się ją jako dotylną wadę zgryzu. Wyróżnić można dwa rodzaje retrogenii:

  • Czynnościową – kiedy żuchwa jest cofnięta do tyłu, ale nie obserwuje się szczególnych zmian w jej budowie.
  • Morfologiczną — z widocznymi zmianami w budowie żuchwy, zahamowaniem jej wzrostu i problemami towarzyszącymi takimi jak ograniczenia w zakresie ruchomości.

Przyczyn jej występowania poszukuje się w nieprawidłowo wykształconej żuchwie lub wadach stawów skroniowo-żuchwowych. Retrogenia często wiąże się także z zaburzeniami funkcjonowania wspomnianych stawów oraz okolicznych mięśni. Czasami pojawia się w wyniku nieodpowiedniego układania dziecka do snu lub karmienia w okresie niemowlęcym oraz w przebiegu krzywicy, czyli choroby spowodowanej niedoborem witaminy D. Wówczas, dochodzi do demineralizacji kości oraz ich deformacji. Często współwystępuje także w Zespole Pataua razem z innymi wadami szczęki oraz twarzoczaszki.

Należy pamiętać, że wady tego rodzaju leczy się o wiele szybciej i łatwiej, jeśli problem zostanie rozpoznany stosunkowo wcześnie. Wówczas, można podjąć odpowiednie kroki jeszcze zanim wada się pogłębi. Dlatego regularne kontrole u ortodonty, szczególnie w przypadku dzieci są tak istotne. Pacjentom, u których zdiagnozowano retrogenię, proponujemy kompleksową diagnostykę, a następnie odpowiednie leczenie. Przydatne do tego celu są wyciski, odlewane modele gipsowe szczęki czy zdjęcia rentgenowskie.

W leczeniu retrogenii wykorzystuje się między innymi aparaty ortodontyczne lub zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej. Samo leczenie zachowawcze, chociaż przeważnie znacząco pozytywnie wpływa na komfort funkcjonowania Pacjenta, to zazwyczaj nie powoduje dużych zmian w zakresie wyglądu rysów twarzy. Do ich poprawy konieczne jest leczenie operacyjne, które może dotyczyć szczęki, żuchwy lub stanowić połączenie obu interwencji.

Polecane zabiegi