Obrzęki limfatyczne często pojawiają się w wyniku urazów lub przeprowadzonych zabiegów i operacji. Nie należy pozostawiać ich samoistnie, ponieważ nieleczone mogą przybierać na sile i powodować słoniowaciznę.
Obrzęki limfatyczne powstają na skutek gromadzenia się płynu tkankowego w skórze lub tkance podskórnej. Mówiąc bardziej szczegółowo do obrzęku limfatycznego dochodzi wtedy, gdy fizjologiczna substancja płynna zostanie zatrzymana. Za przyczynę tego stanu uznaje się uszkodzenia naczyń chłonnych, które mogą mieć charakter wtórny lub wrodzony.
Obrzęki wrodzone zazwyczaj mają podłoże genetyczne, natomiast te nabyte wywoływane są na skutek powikłań stanów zapalnych naczyń i węzłów chłonnych oraz skóry. Ponadto obrzęki limfatyczne mogą być powodowane przez nowotwory, niewydolność żylną lub zakażenia pasożytnicze.
Do objawów obrzęków limfatycznych należą przede wszystkim obrzmienia nóg oraz rąk. Towarzyszy temu uczucie ciężkości oraz problem z ruchowością i aktywnością fizyczną. Ponadto obrzęk limfatyczny może powodować napięcie skóry sprawiające ból. Początkowe obrzęki limfatyczne są miękkie, jednak z czasem twardnieją i mogą powodować odkształcenia kończyć.
Aby zlikwidować obrzęki limfatyczne, stosuje się między innymi drenaż limfatyczny, terapię uciskową oraz ćwiczenia, które mają za zadanie przyspieszyć przepływ limfy. W przypadku zaawansowanego stadium obrzęku, konieczny jest zabieg chirurgiczny.

Proponowane metody leczenia, zabiegi, konsultacje