ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

  Osoba ubiegająca się o receptę musi mieć założoną kartę pacjenta w OT.CO Clinic i mieć przypisanego lekarza prowadzącego. Zamówienie na receptę można składać tylko na leki przyjmowane na stałe, których stosowanie wynika z dotychczasowej historii choroby.

  Realizacja recepty trwa do 3 dni roboczych i wynosi 50 zł.

  Płatności za usługę dokonuje Pacjent po złożeniu wniosku na formularzu elektronicznym.

  Kod do recepty zostanie przekazany Pacjentowi, drogą SMS lub mailem po dokonaniu płatności i zweryfikowaniu uprawnienia Pacjenta do otrzymania recepty.

  Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, Pracownik OT.CO Clinic skontaktuje się z Pacjentem w celu wyjaśnienia problemu.

  W przypadku negatywnej weryfikacji, uiszczona przez Pacjenta opłata w wysokości 50 zł zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie do 7 dni roboczych, pomniejszoną o koszty operacyjne transakcji.

  Recepty na leki stosowane przewlekle mogą być zamawiane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od ostatniej odbytej wizyty u lekarza, lub 6 miesięcy dla Pacjentów po przeszczepie włosów. Po upływie tego terminu Pacjent winien odbyć wizytę kontrolną u lekarza prowadzącego.