Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry, błon śluzowych, włosów, narządów płciowych oraz dermatologią estetyczną.

Ukończył medycynę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podyplomowe studia z analityki medycznej oraz biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim, co nauczyło doktora holistycznego podejścia do pacjenta.

Diagnostyka chorób skóry musi być połączona z całościową oceną zdrowia pacjenta, gdyż każda ingerencja zabiegowa czy farmakologiczna w skórę nie jest obojętna dla reszty organizmu. Dlatego zawsze zanim doktor Szymański wdroży leczenie, dokładnie diagnozuje problem oraz omawia z pacjentem zaproponowaną terapię.

Dobra komunikacja i zrozumienie są podstawą skutecznej terapii.

Dodatkowo jest współautorem ponad 20 prac w zagranicznym pismach naukowych.