Przez żołądek… do zdrowia! Tak w skrócie można opisać podejście do spraw dietetyki i zdrowego odżywiania Pani Katarzyny, która jest w naszej Klinice niezastąpionym dietetykiem. Dietetyka jest dla niej czymś więcej niż pracą – jest pasją i stylem życia. Wychodzi ona z założenia, że właściwe odżywianie to medycyna jutra, dlatego należy jeść tak, aby wzmacniać organizm, a nie narażać go na popadanie w choroby dietozależne. Jako absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przez długi czas zdobywała doświadczenie zawodowe odbywając praktyki w Instytucie Żywności i Żywienia oraz pracując w warszawskich szpitalach, w tym wspierając najmłodszych pacjentów w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Później zaczęła edukować w zakresie żywienia innych, m.in. w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii w Centralnym Szpitalu Klinicznym na Banacha oraz w szpitalu MSW, a także aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych i przygotowując publikacje naukowe z zakresu zdrowego odżywiania. A teraz chętnie pomoże Ci w zmianie nieprawidłowych nawyków żywieniowych lub wyleczy z chorób autoimmunizacyjnych, w czym jest specjalistką, ot co!