Anna Jandzińska jest Dyplomowaną Pielęgniarką Operacyjna, specjalizującą się w dziedzinie medycyny jaką jest Trychologia.

Studia Trychologiczne ukończyła na Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Przynależy do Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego (PST). Jej praca magisterska dotyczy „Wpływu wybranych parametrów morfologicznych, poziomu odczuwalnego stresu na łysienie telogenowe oraz nadmierne wypadanie włosów.”

W kolejnych etapach edukacji chce zgłębić wiedzę psychologiczną na temat zależności stresu a łysienia telogenowego w pracy doktoranckiej. Dlatego, wciąż pogłębia swą wiedzę i uczestniczy w licznych konferencjach trychologicznych, szkoleniach indywidualnych.
Wszystkie te aspekty łączy, by móc zapewnić pacjentom jak najwyższą jakość wykonywanych zabiegów.

Interesuje się mikropigmentacją medyczną skóry głowy czyli niechirurgiczna metoda uzupełniania włosów. Jest alternatywą dla osób, które borykają się z problemem łysienia a efekt chcą uzyskać od razu.