Tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii uzyskałam w 2018r, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wynikiem bardzo dobrym.

Zajmuję się wszystkimi problemami związanymi z moją specjalizacją. W zakresie ginekologii zajmuję się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób narządu rodnego, poradnictwem antykoncepcyjnym. W zakresie położnictwa prowadzę poradnictwo prekoncepcyjne, diagnostykę i leczenie niepłodności, prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej.

Ukończyłam II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2007 r. Po ukończeniu studiów odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w latach 2009 – 2018 odbyłam w II Klinice Ginekologii i Położnictwa CMKP Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobywałam w zespole prowadzonym przez prof. Romualda Dębskiego. W 2018r uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Nieustannie uaktualniam swoją wiedzę i zdobywam nowe umiejętności, co potwierdzają liczne certyfikaty. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń organizowanych przez PTU i PTGiP. Posiadam między innymi:

 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego do wykonywania badań USG w ginekologii i położnictwie
 • certyfikat w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych – histeroskopia, laparoskopia
 • certyfikat w zakresie wykonywania labioplastyki
 • certyfikat ginekologii estetycznej laserowej i iniekcyjnej

W Klinice OT.CO będę zajmowała się:

 • badania profilaktyczne – cytologia, USG TV
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń ginekologicznych
 • diagnostyka i leczenie stanów zapalnych narządu rodnego
 • poradnictwo antykoncepcyjne, zakładanie systemów wewnątrzmacicznych
 • hormonalna terapia menopauzalna
 • zabiegi ginekologiczne
 • zabiegi ginekologii estetycznej