Kosmetologię ukończyła w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Budowanie więzi z pacjentem oraz holistyczne podejście do problemów z jakimi spotyka się u swoich podopiecznych zawsze były dla niej najważniejszymi elementami pracy.

Kładzie bardzo duży nacisk na wiedzę oraz rozwój o który dba biorąc udział w kursach oraz warsztatach dotyczących nowych technik oraz preparatów wprowadzanych na rynek. W pracy najważniejszymi elementami są dla niej: indywidualne oraz wielowymiarowe podejście do skóry pacjenta a także szczegółowy plan zabiegowy dostosowany zarówno do potrzeb skóry jak i warunków zewnętrznych które wpływają na skórę w zależności od pór roku, intensywności działań w życiu pacjenta oraz stresu z jakim zmaga się na co dzień zarówno pacjent jak i jego skóra.